Korak I – Analiza i dijagnoza

Cilj koraka I je odrediti tačnu dijagnozu. Do dijagnoze se dolazi postavljenjem i odgovaranjem na adekvatna pitanja o trenutnom stanju kompanije. Korak I također uključuje analiziranje finansijskog poslovanja. Fokus se dodatno stavlja i na analiziranje sljedećih podataka i činjenica: broj klijenata, povrat klijenata, zadovoljstvo klijenata, ispunjavanje ciljeva i konkurentske prednosti.

Korak II – Prijedlog rješenja

Cilj koraka II je na osnovu dijagnoze predložiti adekvatna rješenja, razmotriti ista te ih i unaprijediti. Rješenja se direktno fokusiraju na slabe tačke određene u dijagnozi, a mogu se odnositi na: organizacionu strukturu i plan kompenzacije, unapređenje procesa rada, poboljšanje strateških planova, poboljšanje operativnih planova, sistematizaciju poslovanja, marketing, prodajne strategije i nove prilike u poslovanju.

Korak III - Plan implementacije

Cilj koraka III je definirati plan rješenja i implementacije. Ovaj korak uključuje definirane načine rada savjetovanja i/ili treninga da bi se stvorila dodatna vrijednost i riješili uzroci problema. Sprovodi se izričito uz apsolutnu saglasnost menadžmenta bilo da se radi o strateškim pitanjima i/ili operativnim zadacima.

Korak IV - Izvedba treninga

Cilj koraka IV je izvođenje treninga. Treninzi se posebno “kroje” prema potrebama klijenta ili su tematski definirani. Treninzi mogu biti zatvoreni – koji se organizuju za samo jednog klijenta ili otvoreni – koji se zakazuju za više klijenata iz različitih privrednih grana na određene datume na zakazanoj lokaciji.

Korak V - Evaluacija i praćenje

Korak V je evaluacija učinka savjetovanja i treninga, kao i praćenje promjena i implementacija znanja i vještina. Evaluacija se radi odmah po završetku treniga i savjetovanja, gdje klijenti kroz anonimne evaluacije i podroban izvještaj mogu dobiti sliku prvotnog učinka. Nedugo nakon evalucije slijedi praćenje. Cilj praćenja je mjerenje učinka promjena nastalih kroz sve prethodne korake da bi se zaokružio i utemeljio razvojni model.