Sanja Čulina-Okić

izvršna direktorica/trenerica
Kao izvršna direktorica CITT d.o.o., Sanja Čulina-Okić je jedna od vodećih trenerica i poslovnih žena u regiji.
Diplomirala je na Florida Atlantic University, FL, SAD, 2001. godine, smjer međunarodno poduzetništvo i trgovina. Početkom 2003. godine stiče zvanje profesionalnog učitelja u poslovnoj edukaciji, nakon čega počinje svoje putovanje u svijet poslovne edukacije. Sa preko 13 godina iskustva u Americi kao konsultant, menadžer, supervizor i edukator, fokusirala se na poduzetništvo i unapređenje poslovanja. Od 2009. godine, nedugo nakon povratka u Sarajevo, postaje direktor CITT d.o.o. i pod njezinim vodstvom kompanija proširuje svoje djelovanje na pružanje konsultantskih usluga, edukacija i treninga u sferama prodaje, menadžmenta i marketinga. Konstantno ulaže u svoju edukaciju (pretežno kroz američke edukacijske seminare i škole), i prati svjetske trendove poslovanja i tokove tržišta. Koristeći nove vještine i znanja, te stalno uvodeći inovativne metode poslovanja putem edukacija, donosi unapređenje poslovanja i kvalitetne rezultate svojim klijentima.

Amela Vatreš

marketing koordinator
Amela je studentica Informacijskih tehnologija na Internacionalnom Burch Univerzitetu. Postepeno izlazivši iz svoje zone komfora, postala je osoba koja će se često pronaći u ulozi prezentatora, moderatora, organizatora i lidera. Upravo to i jesu njene omiljene uloge, što je dovelo u CITT tim.
Sebe smatra odgovornom i marljivom osobom, a voli se pobrinuti i za sitne detalje, kako bi sve bilo što bliže perfektnom. Kritična je i jasno će predstaviti sve mane, a potom se potruditi da nadje bolju verziju.
Amela je stipendistica i volonterka Fondacije Hastor, organizatorica seminara i konferencija i budući IT stručnjak.

Vanjski saradnici

Danijel Lozančić

voditelj razvoja poslovanja
Od proljeća 2015. godine na poziciji marketing koordinatora a zatim i voditelja razvoja poslovanja u CITT d.o.o., Danijel Lozančić posjeduje dugogodišnje iskustvo u organizaciji događaja, administraciji, prevođenju i radu u neprofitnom sektoru – pisanju i sprovođenju projekata. Diplomirao je na Saint John’s University, MN, SAD, 2007. godine,  iz dva glavna predmeta, engleski jezik i filozofija. Posjeduje preko 15 godina radnog iskustva u BiH i inostranstvu, koje je stekao radeći za lokalne i inostrane organizacije sa osobama iz različitih kultura, socijalnih grupa i različitih obrazovnih profila. Primarni dio svog dosadašnjeg radnog iskustva je stekao u razvoju individualaca putem obrazovanja (formalnog i neformalnog) kombinovanog sa praktičnim radom, jer vjeruje da razvoj pojedinaca doprinosi razvoju društva u cjelini. Drugi bitan dio svog radnog iskustva je stekao radeći na razvoju organizacija, pravnih lica, institucija i jedinica lokalne samouprave.

Damir Delić Đuljić

konsultant/trener
Damir Delić Đuljić je konsultant i trener sa višegodišnjim iskustvom u istraživanjima i savjetovanju firmi u Bosni i Hercegovini i regionu, sa akcentom na oblasti SME i porodičnih firmi. Sa obrazovnim backgroundom u društvenim naukama i završenim MBA studijem, kao i značajnim iskustvom u konsaltingu u regionu, radi na temama od najvišeg operativnog i strateškog značaja za firme, uključujući uvođenje sistema odgovornosti, definisanje i implementaciju organizacione strukture, te uvođenje strateških alata za razvoj kompanija. Pored konsaltinga, radi i treninge posvećene timskom radu, uvođenju i implementaciji strateških alata u oblastima prodaje, marketinga i razvoja. Sa osnovnim poslovnim backgroundom u marketingu i istraživanjima, donosi sprovediva, jasno definisana rješenja bazirana na trenutnoj poziciji kompanije (misija) i optimumu iskorištenosti potencijala u kontekstu srednjoročne orijentacije firme (vizija). Preferira rad sa preduzetničkim poduhvatima, uspješnim poslovnim pričama koje ulaze u potrebu za profesionalizacijom. Majstorski je kandidat u šahu.