Skola Prodaje - Petrol Crna Gora (19)CITT razvojni model (CRM) se sastoji iz pet koraka: analiza i dijagnoza, prijedlog rješenja, plan implementacije, izvedba treninga i evaluacija i praćenje. Klijentima se preporučuje da kod korištenja CITT usluga prođu kroz čitav CRM model jer se tako najefikasnije stvaraju pozitivne promjene i povećava vjerovatnost uspjeha. Također, moguće je proći samo kroz jedan ili dva segmenta CRM modela, a to su: savjetovanje, edukacija, učinak.

CITT nudi 27 tema koje pokriva kroz treninge. Bitno je naglasiti da CITT sam priprema treninge ali ih također “kroji” zajedno sa svojim klijentima, tako da sljedeća lista nije finalna i isključiva.

Treninzi

PRODAJNE VJEŠTINE

 • PRODAJNI PROCES I TEHNIKE PRODAJE
 • PRODAJA KLJUČNIM KUPCIMA
 • TEHNIKE ZAKLJUČIVANJA PRODAJE
 • CROSS SELLING METODOM DO POVEĆANJA PRODAJE
 • ETIČKE NORME U PRODAJI
 • MERCHANDISING U MALOPRODAJI
 • PRODAJA LUKSUZNIH PROIZVODA I USLUGA
 • BRIGA O KUPCIMA I POSTPRODAJNA PODRŠKA

VJEŠTINE ZA MENADŽMENT

 • B2B PRODAJA I PROJECT MANAGEMENT
 • POSLOVNO PLANIRANJE I UVOĐENJE NOVIH PROIZVODA I USLUGA
 • MATERIJALNA I NEMATERIJALNA MOTIVACIJA
 • MENTORSKI RAD SA UPOSLENIMA
 • UPRAVLJANJE PROMJENAMA
 • VOĐENJE POSLOVNIH SASTANAKA
 • SREDNJI MANAGEMENT- MOST IZMEĐU UPRAVE I UPOSLENIKA
 • POVEĆANJE UČINKOVITOSTI KROZ SITUACIJSKO RUKOVOĐENJE
 • PREVENCIJA I NAPLATA POTRAŽIVANJA

KOMUNIKACIJSKE I PREZENTACIJSKE VJEŠTINE

 • ASERTIVNA KOMUNIKACIJA
 • PREZENTACIJSKE VJEŠTINE
 • EFIKASNA I UČINKOVITA KOMUNIKACIJA
 • PREGOVARANJE I PREGOVARAČKE VJEŠTINE
 • UPRAVLJANJE KONFLIKTIMA / INTERNA KOMUNIKACIJA U RADNOM OKRUŽENJU

I DRUGE VJEŠTINE...

 • INSTORE MARKETING
 • DIREKTNI NISKOBUDŽETNI MARKETING
 • TIMSKI RAD I TIMSKI IGRAČI
 • UČINKOVITO UPRAVLJANJE VREMENOM
 • TEAM BUILDING