CITT pozivni centar pruža usluge primanja i pravljenja velikog broja poziva. Radi na principu primanja dolazećih poziva koji se dalje kanališu i zavode. Ali također i kao telemarketing, tražeći nove klijente. Važno je naglasiti da centar operira i na BHS jezicima i na engleskom jeziku. Uposleni u centru imaju dugogodišnje iskustvo rada u zemlji i inostranstvu, sa posebnim naglaskom na rad i obrazovanje u SAD-u. Pozivni centar daje usluge podrške, a sve to koristeći razne vrste medija: email, telefon, internet chat, efax, kalendar.