CITT pruža usluge prevođenja i lektorisanja pravnim i fizičkim licima sa BHS jezika na engleski jezik i obratno. Akademska pozadina članova tima, kao i njihovo profesionalno iskustvo, čini ovu uslugu posebno konkurentnom na tržištu pokrivajući veliki opseg tema sa ekspertizom u prevođenju i lektorisanju: marketing, menadžement, ekonomija, poslovanje, industrija, politika, filozofija itd. Pored ekspertize, CITT se ponosi svojom izvršnošću, uvijek do kraja poštujući zadate rokove i dogovore.