CITT d.o.o. je nastao 1990 godine u Sarajevu. U to vrijeme, četiri prijateljice zaposlene u velikim sarajevskim firmama, zajedno osnivaju svoju kompaniju kako bi realizirale svoja znanja i iskustva na domaćem i inostranom tržištu.

Već na samom početku, kompanija je postavila strateške ciljeve i odredila polja djelovanja, i to:

C-consulting u domenu finansijskog inžinjeringa i edukacija

I-informacije u domenu informacijskih tehnologija

T-trgovina na domaćem i inostranom tržištu, i

T-turizam u predstavljanju turističkih potencijala BiH na međunarodnom tržištu.

Unatoč ratu i svim dešavanjima na Balkanu, kompanija se nije ugasila.

U poslijeratnom periodu, CITT se bavio uvozom i distribucijom opreme za tekstilnu industriju, a nakon toga i uvozom i distribucijom tekstila i odjeće.

Također, CITT je jedna od prvih kompanija u BiH koja se bavila uvozom i distribucijom zdrave hrane.

CITT je uspješno učestovao na međunarodnim tenderima, a za treća lica CITT je izrađivao elaborate i studije opravdanosti kod apliciranja za međunarodne humanitarne donacije.

Za treća lica, CITT je prevodio sa stranih jezika tenderske dokumentacije i direktno učestvovao u pripremi tenderskih ponuda.

Sredinom 2000ih, CITT uspješno posluje i u segmentu uvoza i prodaje automobila, a od 2009 godine kompanija otvara novo poglavlje u svom radu i nudi usluge consultinga i obrazovanja prodajno usmjerenim kompanijama.