• Primjeri iz života i radnog okruženja
  • Grupni rad i vježbe
  • Snimanje polaznika
  • Igre i timski zadaci
  • Testovi i kvizovi
  • Samoprocjene
  • Dinamičnost
  • Prilagođenost polaznicima
  • Iskustveno učenje/samozaključivanje
  • Motiviranost